.

 
 
Foto varie (Guariglia, Bof, Cozzi, Leperdi...)
Foto di Daniela Colonna-Preti

Foto di Daniele Gaspari

Foto di Sara Bonara

 
 


Valentina Colonna Preti